Bài Viết về Âm Nhạc Đăng Khánh

 1. Những bóng hồng trong thơ nhạc: Có một “chiều vàng” trải “nỗi lòng”…
 2. Nhạc Thính Phòng-Tiếng Nhạc Tâm Tình Tại Clear Lake University
 3. Đêm Nhạc Đăng Khánh-Rice University
 4. Đăng Khánh – Màu Hạnh Phúc
 5. Sổ Tay Kịch Ảnh
 6. Buồn Vào Hồn Không Tên – Tưởng Năng Tiến (Viết về Nhạc sĩ Trúc Phương)
 7. Đăng Khánh-Santa Ana”
 8. Houston-Tình Ca Muôn Thuở
 9. Đăng Khánh-Làm Sao Tôi Biết
 10. Quê hương ngạo nghễ
 11. 100 Years In 10 Minutes
 12. Nhạc Sĩ Hoàng Công Luận Đàn Cho Bé Nghèo Đi Học
 13. Bài Viết Bốn Phương: “Nhạc Đăng Khánh” (Po’s Blog)
 14. Đăng Khánh – Giấc Mơ Âm Nhạc từ Những Rung Động của Tâm Hồn – Trường Kỳ
 15. Buổi Nhạc Thính Phòng Tình Ca Muôn Thuở tại Houston
 16. RFA’s Report : Tình Ca Muôn Thuở – 70 năm âm nhạc Việt Nam
 17. Khao-Khát Cháy Lòng, Cuối Cùng Đã Tới: Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng “TÌNH CA MUÔN THUỞ” 2012, Houston.
 18. Houston: “Tình ca muôn thuở” hay cuộc “Phương…Hoa Sơn luận kiếm” giữa các cao thủ?
 19. Radio Sài Gòn – Houston 900AM: Hội-thoại với nhạc-sĩ Đăng Khánh về đêm nhạc Tình-Ca Muôn Thuở 2012
 20. Thư Tháng Tám, Giữ Đời Cho Nhau
 21. Khúc Ca Riêng Của Chàng, Biến Tấu 3
 22. LÊ VĂN – Hứng Nhạc Trong Thơ Du Tử Lê
 23. Radio Sài Gòn – Houston 900AM: Đêm Thơ Nhạc Du Tử Lê
 24. Po’s blog: Nhạc Đăng Khánh
 25. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo’s Blog: Quan Niệm Của Nhạc Sĩ Đăng Khánh Về Thơ Phổ Nhạc
 26. Du Tử Lê Phỏng-Vấn Đăng Khánh
 27. Trò chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh (Kỳ 1)
 28. Trò chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh (Kỳ 2)
 29. Trò chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh (Kỳ 3)
 30. Trò chuyện với Nhạc Sĩ Đăng Khánh (Kỳ 4)
 31. Trò chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh (Kỳ 5)
 32. CHU TRỌNG NGƯ – Một vài suy nghĩ liên quan đến bài thơ “K. Khúc Của Lê”