New Albums Released

Album mới nhất của Trần Thu Hà (2012)

Order album “Lệ Buồn Nhớ Mi” của Trần Thu Hà

Album mới nhất của Nguyên Khang (2012)

Order album “Sàigòn Buồn Cho Riêng Ai” của Nguyên Khang

**********************************************************************************

Hoặc

Order cả hai album

**********************************************************************************

Album “Lệ Buồn Nhớ Mi”

01. Lệ Buồn Nhớ Mi – Trần Thu Hà
02. Dù Nghìn Năm Qua Đi – Quang Dũng
03. Đừng Gọi Tên Em Nữa – Trần Thu Hà
04. Cung Đàn Xưa – Nguyên Khang
05. Biển Sầu Mênh-Mông – Trần Thu Hà
06. Làm Sao Tôi Biết – Quang Dũng
07. Đêm Trăng Khuya – Trần Thu Hà
08. Biển Vắng – Quang Dũng
09. Sàigòn Buồn Cho Riêng Ai – Trần Thu Hà
10. Tiễn Em Chiều Mưa – Elvis Phương

Order album “Lệ Buồn Nhớ Mi” của Trần Thu Hà

Album “Sàigòn Buồn Cho Riêng Ai” của Nguyên Khang

01. Sàigòn Buồn Cho Riêng Ai – Nguyên Khang
02. Lệ Buồn Nhớ Mi – Trần Thu Hà
03. Biển Vắng – Nguyên Khang
04. Dù Nghìn Năm Qua Đi – Quang Dũng
05. Đừng Gọi Tên Em Nữa – Trần Thu Hà
06. Cung Đàn Xưa – Nguyên Khang
07. Biển Sầu Mênh-Mông – Trần Thu Hà
08. Ta Muốn Cùng Em Say – Nguyên Khang
09. Đêm Trăng Khuya – Trần Thu Hà
10. Em Sẽ Quên Tình Tôi – Nguyên Khang

Order album “Sàigòn Buồn Cho Riêng Ai” của Nguyên Khang

**********************************************************************************

Hoặc

Order cả hai album

**********************************************************************************

Xin liên-lạc:

  • Email: dangkhanh1000@yahoo.com
  • Điện-thoại: 281-568-4441