Tiểu-sử

 

ĐĂNG KHÁNH
Nguyễn Nhật Thăng
Ất Dậu – Nam Định – VN
 Học Classical guitar – N.S.Hoàng Bửu
 Học Classical Piano – Cha Tiến Dũng – Trường Suối Nhạc Sàigòn
 B.S – Đại học Khoa học Sài Gòn
 D.S – Đại Học Nha Y khoa Sài Gòn
 D.M.D University of Alabama in Birmingham
 Moores School of Music – University of Houston, TX
 Member:
ADA, FADI
Orpheus Chorus – University of Houston
National Association of Composers USA
 Founder:
Mozart Institute of Music – Houston, TX
Voice of Vietnam Radio – Houston, TX