Đêm Nhạc Tình Ca Từ Công Phụng – Houston.Texas

Đêm Nhạc Từ Công Phụng 2014 “Không phụ lòng chờ đợi của những người yêu mến Từ Công Phụng và giòng nhạc ông”.

This slideshow requires JavaScript.

Đêm Nhạc Tình Ca Từ Công Phụng – Đăng Khánh – Santa Ana . California

Introduction & Em Ngủ Trong Một Mùa Đông (Trần Thu Hà)

Hạt Mưa Bay Cuối Đời (Vũ Khanh)

Làm Sao Tôi Biết (Thu Hà)

Yêu Dáng Em Xưa (Tuấn Ngọc)

K.Khúc của Lê (Vũ Khanh)

Giấc Mơ Đời Tôi (Xuân Xanh)

Em và Nhớ (Thu Hà)

Biển Sầu Mênh-Mông (Trần Thu Hà)