Karaoke Nhạc Đăng Khánh

***HƯỚNG-DẪN DÙNG KARAFUN PLAYER ĐỂ HÁT KARAOKE ĐĂNG KHÁNH***

__________________________________________

 1. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đừng Gọi Tên Em Nữa – Trần Thu Hà (Voice Guide /Gm )
 2. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đừng Gọi Tên Em Nữa – Trần Thu  Hà Gm (2)
 3. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say- Tuấn Ngọc (Voice Guide /Dm )
 4. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say – Tuấn Ngọc Dm (2)
 5. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Em Sẽ Quên Tình Tôi – Nguyên Khang (Voice Guide /G#m )
 6. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Em Sẽ Quên Tình Tôi – Nguyên Khang G#m (2)
 7. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Nguyên Khang (Voice Guide /Gm )
 8. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Nguyên Khang (Voice Guide /Gm )
 9. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Nguyên Khang Gm (2)
 10. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Song Ca (Voice Guide Nhật Huy & Cát Tiên /Em-Am)
 11. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Cát Tiên & Nhật Huy (2) ( Giọng Nam /Am )
 12. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Cát Tiên & Nhật Huy (2) (Giọng Nữ/Em )
 13. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Karaoke Song Ca (2 giọng / Em-Am)
 14. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Lan Phương (Voice Guide /Dm )
 15. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Saigon Buồn Cho Riêng Ai? – Lan Phương Dm (2)
 16. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Làm Sao Tôi Biết ? – Thu Phương (Voice Guide /Bm ) 
 17. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Làm Sao Tôi Biết ? – Thu Phương Bm (2)
 18. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đừng Gọi Tên Em Nữa – Thuý Huyền (Voice Guide /G#m )
 19. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đừng Gọi Tên Em Nữa – Thuý Huyền G#m (2)
 20. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Cung Đàn Xưa – Nguyên Khang (Voice Guide /Dm )
 21. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Cung Đàn Xưa – Nguyên Khang Dm (2)
 22. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Cánh Hoa Xưa – Tuấn Ngọc (Voice Guide /Dm )
 23. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Cánh Hoa Xưa – Tuấn Ngọc Dm (2)
 24. Karaoke Nhac Đăng Khánh – Lệ Buồn Nhớ Mi – Tuấn Ngọc (Voice Guide /Ebm )
 25. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Lệ Buồn Nhớ Mi – Tuấn Ngọc Ebm (2)
 26. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – K.Khúc Của Lê – Tuấn Ngọc (Voice Guide /Cm )
 27. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – K.Khúc Của Lê – Tuấn Ngọc Cm (2)
 28. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Tiễn Em Chiều Mưa (Elvis Phương /Am )
 29. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Chiều Nay Không Có Em (Vũ Khanh )
 30. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Niềm Nhớ Thương (Thái Hiền /Em )
 31. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say- Nguyên Khang C#m (Voice Guide )
 32. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say (Nguyên Khang Voice Concert /C#m)
 33. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Lệ Buồn Nhớ Mi (2)
 34. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Hạt Mưa Bay Cuối Đời (Hoà-tấu /Dm )
 35. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say (Hoà-tấu /Cm )
 36. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Dù Nghìn Năm Qua Đi – Tuấn Ngọc (Voice Guide /B )
 37. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Dù Nghìn Năm Qua Đi – Tuấn Ngọc B (2)
 38. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đêm Trăng Khuya (Hoà-tấu /Bb )
 39. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Yêu Dáng Em Xưa  – Tuấn Ngọc Em (2)
 40. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Yêu Dáng Em Xưa -Tuấn Ngọc (Voice Guide /Em )
 41. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say – Nguyên Khang-Concert C#m (2)
 42. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say- Nguyên Khang (Concert Voice Guide /C#m )
 43. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Lệ Buồn Nhớ Mi – Trần Thu Hà (Melody Guide /Bbm )
 44. Karaoke Nhạc Đăng Khánh –  Lệ Buồn Nhớ Mi –  Trần Thu Hà Bbm (2)
 45. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Cánh Hoa Xưa (Hoà-tấu /Cm )
 46. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Ta Muốn Cùng Em Say- Nguyên Khang C#m (2)
 47. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Cung Đàn Xưa (Hoà-tấu / Bm )
 48. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đến Em Chiều Qua (Ý Lan /Bm )
 49. Karaoke Nhạc Đăng Khánh-Hạt Mưa Bay Cuối Đời-Tuấn Ngọc-Rice Concert (Voice Guide /Ebm )
 50. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Hạt Mưa Bay Cuối Đời – Tuấn Ngọc – Rice Concert Ebm (2)
 51. Lệ Buồn Nhớ Mi-Trần Thu Hà – sound track with melody-sing along
 52. Lệ Buồn Nhớ Mi-Trần Thu Hà – sound track-sing along (2)
 53. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Tiễn Em Chiều Mưa – Ý Lan (Voice Guide /Em )
 54. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Em Ngủ Trong Một Mùa Đông – Vũ Khanh – Ý Lan (Voice Guide /Dm )
 55. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Em Ngủ Trong Một Mùa Đông – Ý Lan (Voice Guide /Dm )
 56. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Hạt Mưa Bay Cuối Đời – Thu Phương (Voice Guide /G#m )
 57. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Hạt Mưa Bay Cuối Đời – Thu Phương (2)
 58. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Em Và Nhớ – Vũ Khanh (Voice Guide /Bbm )
 59. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Em Và Nhớ – Vũ Khanh (2)
 60. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Mắt Em Vương Giọt Sầu – Tuấn Ngọc (Voice Guide /G#m )
 61. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Mắt Em Vương Giọt Sầu – Tuấn Ngọc (2)
 62. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đêm Trăng Khuya – Tuấn Ngọc (2)
 63. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Đêm Trăng Khuya – Tuấn Ngọc (Voice Guide /C#m )
 64. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Biển Sầu Mênh Mông – Thanh Lam (Voice Guide /Bbm )
 65. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Biển Sầu Mênh Mông – Thanh Lam (2)
 66. Karaoke Nhac Đăng Khánh – Niềm Nhớ Thương – Thái Hiền ( Voice Guide /Em )
 67. Karaoke Nhạc Đăng Khánh – Niềm Nhớ Thương – Thái Hiền (2)
 68. Saigòn Buồn Cho Riêng Ai – Đăng Khánh – Tuấn Ngọc
 69. Hànội Ra đi Khó Quên – Đăng Khánh – Thuỵ Long

_______

__________________________________________________
Những mục nhiều lượt xem: